2017 metų sausio 1 dieną įsigaliojusiame statybos įstatyme atsirado prievolė vykdant visus statybos darbus apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu. Nuo 2017 metų kiekvienas privatus statytojas privalo draustis vykdant statybos darbus.

Patarimas, verta draustis ilgesniam laikotarpiui, nes paprastai draudimo kaina labai stipriai nesikeičia. Tad renkantis 3mėn, 1 metai, 2 metai – dažnu atveju verta rinktis 2 metų laikotarpį. Per tokį laikotarpį dažniausiai baigiami visi statybos darbai. O pridavimo metu galima laisvai naudoti statybų pradžioje įsigytą draudimo polisą. Priduodant namą bus reikalingas ir statybų polisas ir jo apmokėjimą patvirtinantis dokumentus (kvitas).

Dar kart trumpas:

 • Jeigu statybos leidimą gavote iki 2016 12 30 – statybos draudimas nėra privalomas;
 • Statybos leidimas gautas po 2017 01 01 – statybos draudimas privalomas;
 • Jeigu pamiršote įsigyti draudimą, o namas jau pastatytas / statomas – draudimo polisą įsigyti galima ir vėliau;

Pranešimas apie statybų pradžią

Ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) darbo dieną iki statybos darbų pradžios privaloma statybos inspekcijai pateikti pranešimą apie statybos pradžią ir pasamdytus statinio statybos dalyvius. Išimtis taikoma tik nesudėtingiems statiniams (t.y. iki 80m2).

Pranešimas pateikiamas sistemoje infoStatyba. Svarbu nurodyti pasamdytus statybų dalyvius – rangovus, vadovus, techninius prižiūrėtojus.

Pranešimas laikomas tinkamu, jei po inspektoriaus patikrinimo atsiranda būsena “Priimtas”.

Pranešimą galite pateikti patys. Tačiau, su ta sistema nėra labai paprasta ir patogu dirbti žmogui be patirties. Teikiame tokią paslaugą ir padedame paruošti Pranešimą apie statybų pradžią.

Pranešimo nepateikus apie statybų pradžią galima gauti baudą, kuri įstatymuose numatyta nuo 100eur iki 300eur.

diversa.

Statytojas turi teisę rinktis statybos organizavimo būdą:

 • rangos (samdomas oficialus rangovas);
 • ūkio (darbus atlieka pats arba samdo atskiras statybų brigadas);
 • mišrų (dalį darbų atliekant rangos, dalį – ūkio būdu)
 • Rangovas

Statant individualius namus labai retai tenka sutikti oficialius rangovus. Tai ko gero sąlygoja tam tikras oficialias atsakomybes – garantiniai rangovo raštai, kuriuos laiduoja draudimo bendrovė, atestuoti vadovai, darbų civilinės atsakomybės draudimas ir pan.

Taigi dažniausiai sutinkame ūkio būdu organizuojamas statybas. O tai reiškia pačio statytojo atsakomybę už statybos kokybę, garantijas ir pan.

 • Statinio statybos vadovas

Visais atvejais (išskyrus I grupės nesudėtingųjų statinių statybą), statinio statybos darbams privalo vadovauti kompetentingas statinio statybos vadovas.

Jeigu statybos vykdomos po 2018 m. sausio 1 d. Šiuo atveju statybos vadovas ( tas pats ir dėl statinio statybos techninės priežiūros vadovo) gali būti tik atestuotas statybos inžinierius. Reikia paminėti, kad nėra svarbu kada gautas statybos leidimas. Jeigu statoma nuo 2018 – privalo būti atestatas.

Jeigu namas statytas iki 2018 – truputį paprasčiau. Tuo metu buvo galima statyboms vadovauti ir turint inžinerinį išsilavinimą.

Jei neturite atestuoto statybos vadovo, kreipkitės padėsime.

 • Statybos techninės priežiūros vadovas

Jeigu statybos vadovas yra privalomas beveik visais namų statybos atvejais. Tai statybos techninis prižiūrėtojas privalomas rečiau.

Privalote turėti ir statybos vadovą ir statybos techninį vadovą šiais atvejais:

 • statomas dvibutis gyvenamasis namas
 • statomi blokuoti gyvenamieji namai
 • statomas namas, kurio bendras plotas >300m2

Techninis prižiūrėtojas privalo apsidrausti civilinės atsakomybės draudimu kiekvienas statybas. Priduodant statinį privaloma pateikti techninės priežiūros draudimo polisą ir jo apmokėjimą patvirtinantis dokumentą (kvitą).